Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gautesete skole
Dr. Martha Persens Gate 1
4020 STAVANGER
Org.nr 874735582
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,2 33,8 32,5 30,8 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,9 15,2 14,4 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1 136,4 91,4 136,9 194,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 10,6 15,0 9,4 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 16,5 16,7 14,3 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,7 20,8 20,1 19,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 21,8 22,5 21,9 22,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 24,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 22,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 97,6 91,2 87,7 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 434 21 078 19 808 18 429 18 767
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 45 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no