Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gautesete skole
Heddeveien 143
4034 STAVANGER
Org.nr 874735582
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,2 33,2 33,8 32,5 30,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 16,0 15,9 15,2 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 4 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 98,1 136,4 91,4 136,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 14,6 10,6 15,0 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 16,8 16,5 16,7 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,6 20,7 20,8 20,1 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 21,9 21,8 22,5 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 99,3 97,6 91,2 87,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 141 20 434 21 078 19 808 18 429
Undervisningstimer totalt per elev 47 43 43 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no