Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gausel skole
Gauselbakken 103
4032 STAVANGER
Org.nr 974611805
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 32,9 37,5 43,0 38,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 16,0 15,9 13,7 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,6 69,1 78,6 68,4 63,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 20,2 17,8 17,8 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,2 15,9 13,8 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,8 18,9 16,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 97,1 92,8 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 318 21 271 24 424 28 291 25 589
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 47 54 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no