Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gausel skole
Gauselbakken 103
4032 STAVANGER
Org.nr 974611805
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 32,9 32,9 37,5 43,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,9 16,0 15,9 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 78,6 69,1 78,6 68,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 17,7 20,2 17,8 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,9 16,2 15,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,9 19,8 18,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 100,0 98,9 97,1 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 820 21 318 21 271 24 424 28 291
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 46 47 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no