Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gausdal ungdomsskole
Brubakken 20
2653 VESTRE GAUSDAL
Org.nr 974595842
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 22,3 22,1 20,5 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,4 10,0 10,0 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,2 90,0 88,4 141,4 245,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 10,8 10,5 6,5 3,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,5 13,3 13,3 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 16,6 14,4 14,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 95,1 93,8 92,8 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 890 13 749 13 452 12 381 14 994
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 66 66 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no