Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 0522
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 70,8 73,1 70,2 68,2 70,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,1 10,7 10,9 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 11 15 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 62,2 45,7 42,4 42,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 15,3 21,3 23,5 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,2 11,6 12,0 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,5 13,3 13,3 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,2 13,6 14,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 94,5 97,1 93,7 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 47 559 49 152 45 527 44 308 45 479
Undervisningstimer totalt per elev 68 71 67 65 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no