Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 3441
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 73,1 70,2 68,2 70,9 67,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,7 10,9 10,3 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 15 16 16 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 45,7 42,4 42,5 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 21,3 23,5 22,0 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,6 12,0 11,6 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,3 13,3 11,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,6 14,1 15,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 97,1 93,7 94,7 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 49 152 45 527 44 308 45 479 43 146
Undervisningstimer totalt per elev 71 67 65 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no