Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gaupne skule - Avd skule
Rådhusvegen 9
6868 GAUPNE
Org.nr 975276333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Gaupne skule - Avd skule 12,8 13,4 15,0 15,7 14,7
Luster kommune 79,7 85,9 92,8 93,6 84,2
Sogn og Fjordane fylke 1 500,7 1 523,9 1 551,8 1 568,6 1 562,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Gaupne skule - Avd skule 11,4 11,0 10,5 10,0 10,5
Luster kommune 9,1 8,5 7,9 8,1 8,5
Sogn og Fjordane fylke 10,2 10,2 10,1 9,9 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gaupne skule - Avd skule 2 2 1 1 1
Luster kommune 12 8 8 8 9
Sogn og Fjordane fylke 177 180 188 205 223
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gaupne skule - Avd skule 70,4 82,8 120,8 108,3 127,4
Luster kommune 55,4 80,8 80,9 83,4 70,8
Sogn og Fjordane fylke 78,7 77,3 74,3 67,8 61,9
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gaupne skule - Avd skule 14,5 12,2 8,0 8,4 7,7
Luster kommune 15,2 9,5 8,8 8,6 10,8
Sogn og Fjordane fylke 11,8 11,8 12,1 13,1 14,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gaupne skule - Avd skule 11,3 10,9 10,5 10,0 10,6
Luster kommune 9,4 8,9 9,0 8,5 9,1
Sogn og Fjordane fylke 10,7 10,7 10,7 10,4 10,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gaupne skule - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luster kommune 11,2 10,4 8,1 10,0 10,1
Sogn og Fjordane fylke 12,4 12,4 12,2 12,1 12,2
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gaupne skule - Avd skule 14,0 14,8 15,1 13,1 13,4
Luster kommune 13,7 13,4 12,1 12,1 12,6
Sogn og Fjordane fylke 14,0 14,2 14,0 13,6 13,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gaupne skule - Avd skule 10,9
Luster kommune 10,1
Sogn og Fjordane fylke 12,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gaupne skule - Avd skule 16,7
Luster kommune 13,8
Sogn og Fjordane fylke 13,2
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gaupne skule - Avd skule 0,0
Luster kommune 14,5
Sogn og Fjordane fylke 15,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gaupne skule - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Luster kommune 97,7 98,9 100,0 97,5 98,5
Sogn og Fjordane fylke 97,0 96,7 96,3 95,5 95,0
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Gaupne skule - Avd skule 8 522 9 075 10 194 10 709 10 176
Luster kommune 52 886 55 046 59 551 58 623 54 053
Sogn og Fjordane fylke 975 349 974 123 989 332 1 004 885 999 210
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Gaupne skule - Avd skule 65 67 70 74 71
Luster kommune 79 84 90 88 84
Sogn og Fjordane fylke 70 70 71 72 72
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no