Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gaupne skule - Avd skule
Rådhusvegen 9
6868 GAUPNE
Org.nr 975276333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 15,0 15,7 14,7 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,5 10,0 10,5 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 120,8 108,3 127,4 152,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 8,0 8,4 7,7 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,5 10,0 10,6 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,1 13,1 13,4 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 075 10 194 10 709 10 176 9 889
Undervisningstimer totalt per elev 67 70 74 71 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no