Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gaupen skole
Stavsjøvegen 11
2355 GAUPEN
Org.nr 875270672
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 14,4 13,1 12,8 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,1 8,6 8,9 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,1 128,4 139,0 110,4 110,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 5,6 5,9 7,5 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 9,4 10,4 9,8 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 11,0 13,1 11,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 907 9 536 9 195 8 859 9 199
Undervisningstimer totalt per elev 74 92 86 84 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no