Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gaupen skole
Stavsjøvegen 11
2355 GAUPEN
Org.nr 875270672
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 13,1 12,8 13,3 13,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,6 8,9 8,7 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,4 139,0 110,4 110,2 90,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 5,9 7,5 7,4 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,4 9,8 9,7 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 13,1 11,8 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 536 9 195 8 859 9 199 9 350
Undervisningstimer totalt per elev 92 86 84 85 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no