Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gaular kommune
Kommunenr 1430
Alle grunnskoler med adresse i Gaular kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,6 45,1 44,5 49,8 50,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,5 9,6 9,1 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 70,6 63,9 64,8 46,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 12,4 13,9 13,1 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,1 10,9 10,4 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,4 10,3 9,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,0 14,7 13,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 98,0 95,4 87,6 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 28 982 29 658 29 240 32 891 32 767
Undervisningstimer totalt per elev 73 75 74 78 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no