Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gaular kommune (utgått)
Kommunenr 1430
Kun utgåtte skoler med adresse i Gaular kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,1 44,5 49,8 50,5 49,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,6 9,1 9,5 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,6 63,9 64,8 46,7 48,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 13,9 13,1 18,6 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,9 10,4 9,8 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 10,3 9,5 12,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 14,7 13,7 14,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 95,4 87,6 96,1 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 29 658 29 240 32 891 32 767 32 041
Undervisningstimer totalt per elev 75 74 78 75 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no