Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Garvik skole
Storsjøvegen 2269
2133 GARDVIK
Org.nr 975272990
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Garvik skole 14,8 16,7 17,6 16,1 15,7
Nord-Odal kommune 48,2 55,1 57,8 58,1 53,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Garvik skole 14,2 12,7 11,5 12,1 11,6
Nord-Odal kommune 13,5 11,9 11,0 10,7 11,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Garvik skole 3 3 4 4 4
Nord-Odal kommune 8 8 11 11 11
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Garvik skole 67,6 54,3 45,1 44,8 40,0
Nord-Odal kommune 69,0 67,6 47,8 49,3 44,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Garvik skole 18,6 19,5 21,3 22,7 24,2
Nord-Odal kommune 16,9 15,0 19,5 18,5 21,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Garvik skole 14,2 12,7 11,6 12,1 11,6
Nord-Odal kommune 14,6 12,8 11,4 11,2 11,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Garvik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nord-Odal kommune 15,4 13,9 14,0 13,5 14,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Garvik skole 15,7 15,1 13,1 13,8 16,2
Nord-Odal kommune 17,0 16,4 16,1 14,4 16,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Garvik skole 12,1 13,9
Nord-Odal kommune 11,3 12,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Garvik skole 16,8 19,5
Nord-Odal kommune 14,6 16,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Garvik skole 0,0 0,0
Nord-Odal kommune 18,7 20,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Garvik skole 98,8 85,5 100,0 96,6 100,0
Nord-Odal kommune 97,8 89,0 98,8 91,4 99,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Garvik skole 9 701 10 366 10 857 10 050 9 728
Nord-Odal kommune 29 618 33 458 34 864 34 901 31 868
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Garvik skole 52 59 64 61 64
Nord-Odal kommune 53 60 65 66 63
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no