Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Garvik skole
Storsjøvegen 2269
2133 GARDVIK
Org.nr 975272990
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 16,7 17,6 16,1 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,7 11,5 12,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,6 54,3 45,1 44,8 40,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 19,5 21,3 22,7 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,7 11,6 12,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,1 13,1 13,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 85,5 100,0 96,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 701 10 366 10 857 10 050 9 728
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 64 61 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no