Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Garnes ungdomsskule
Garnesvegen 88
5260 INDRE ARNA
Org.nr 974738473
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,1 29,2 31,1 37,8 38,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 15,0 14,1 13,6 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,8 111,5 84,6 154,3 155,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 10,4 13,3 7,6 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 20,0 18,8 18,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 23,3 21,2 20,8 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 603 14 853 16 340 21 454 21 729
Undervisningstimer totalt per elev 51 44 47 48 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no