Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Garnes skule
Øvre Seimsmark 52
5264 GARNES
Org.nr 974738120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 27,5 26,3 26,5 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 12,7 13,4 13,8 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,5 111,6 94,8 84,1 94,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 10,7 13,2 15,5 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 12,7 13,4 13,8 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 13,4 14,5 14,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 244 19 177 18 155 18 592 18 909
Undervisningstimer totalt per elev 50 58 55 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no