Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Garnes skole
Garnesmarka 5
7660 VUKU
Org.nr 975279324
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,9 6,2 5,3 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 7,6 6,4 8,1 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,4 41,8 33,3 47,1 51,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 16,0 18,0 16,0 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 7,7 6,6 8,1 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 9,1 7,3 9,5 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 983 3 221 4 275 3 656 3 317
Undervisningstimer totalt per elev 88 98 116 91 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no