Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Garmo skule (UTGÅTT)
Garmo
2685 GARMO
Org.nr 975274608
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lom kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Garmo skule (UTGÅTT) 4,6
Lom kommune 35,4 30,0 29,9 30,0 28,0
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Garmo skule (UTGÅTT) 5,7
Lom kommune 8,3 9,5 9,6 9,3 9,5
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Garmo skule (UTGÅTT) 1
Lom kommune 6 6 5 6 4
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Garmo skule (UTGÅTT) 38,5
Lom kommune 43,4 40,7 54,6 45,2 56,1
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Garmo skule (UTGÅTT) 14,0
Lom kommune 17,3 21,1 15,7 18,5 15,5
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Garmo skule (UTGÅTT) 5,7
Lom kommune 8,5 10,0 10,6 9,8 10,2
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Garmo skule (UTGÅTT) 0,0
Lom kommune 10,9 11,9 11,1 11,7 11,5
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Garmo skule (UTGÅTT) 6,5
Lom kommune 11,1 13,0 13,2 12,6 12,3
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Garmo skule (UTGÅTT)
Lom kommune 10,4
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Garmo skule (UTGÅTT)
Lom kommune 12,4
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Garmo skule (UTGÅTT)
Lom kommune 14,4
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Garmo skule (UTGÅTT) 93,3
Lom kommune 99,0 94,1 97,0 96,1 99,1
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Garmo skule (UTGÅTT) 3 264
Lom kommune 22 832 19 356 18 886 19 010 18 125
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Garmo skule (UTGÅTT) 131
Lom kommune 86 75 73 76 74
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no