Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gard skole
Torjus Gards Veg
5518 HAUGESUND
Org.nr 875275992
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 28,1 28,3 31,2 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 16,2 16,3 15,2 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,9 58,3 56,1 47,4 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3 24,3 25,9 28,6 28,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 16,1 16,3 15,2 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 19,3 19,7 19,0 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,9 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 711 18 250 18 775 20 647 20 319
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 46 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no