Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ganddal skole
Telefonveien 1
4322 SANDNES
Org.nr 974610795
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,8 25,3 32,9 34,5 40,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 17,9 15,5 14,8 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,3 113,9 86,9 62,3 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 15,0 16,4 21,7 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 17,9 15,5 14,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 20,5 18,4 17,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 94,2 93,8 92,9 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 534 17 936 22 458 23 312 27 152
Undervisningstimer totalt per elev 54 41 48 50 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no