Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamvik skole
Skytterhusveien 6
9775 GAMVIK
Org.nr 974066769
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 2,7 2,7 2,4 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 2,7 4,0 4,3 5,2 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 111,1 122,2 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 3,3 3,3 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,2 4,1 6,2 5,0 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,0 5,2 4,3 7,0 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,1 4,7 5,1 6,1 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 32,8 74,6 45,2 80,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 366 1 740 1 740 1 596 1 569
Undervisningstimer totalt per elev 263 174 158 133 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no