Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamvik skole
Skytterhusveien 6
9775 GAMVIK
Org.nr 974066769
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 2,7 2,4 2,3 2,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 4,3 5,2 5,7 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,1 122,2 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,1 6,2 5,0 9,6 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 4,3 7,0 4,0 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,7 5,1 6,1 6,8 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0 2,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 32,8 74,6 45,2 80,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 740 1 740 1 596 1 569 1 653
Undervisningstimer totalt per elev 174 158 133 121 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no