Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamvik kommune
Kommunenr 5439
Alle grunnskoler med adresse i Gamvik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 16,3 14,2 13,6 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 5,7 5,9 5,7 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 44,3 74,5 237,5 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 10,7 7,5 2,4 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 7,8 7,9 6,9 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,8 5,5 5,6 5,6 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 7,9 7,3 6,8 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,4 4,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,8 89,8 64,6 63,4 61,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 854 9 349 9 337 9 396 8 380
Undervisningstimer totalt per elev 135 121 118 124 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no