Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamvik kommune
Kommunenr 2023
Alle grunnskoler med adresse i Gamvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 19,1 16,3 14,2 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,3 5,2 5,7 5,9 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,0 88,0 44,3 74,5 237,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 5,2 10,7 7,5 2,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 6,2 7,8 7,9 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 5,8 5,5 5,6 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 7,2 7,9 7,3 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 73,8 89,8 64,6 63,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 771 11 854 9 349 9 337 9 396
Undervisningstimer totalt per elev 133 135 121 118 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no