Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamlebyen skole
Egedes Gate 3
0192 OSLO
Org.nr 973626442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 596
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no