Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamlebyen skole
Egedes Gate 3
0192 OSLO
Org.nr 973626442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 27,2 27,7 31,6 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 12,2 13,3 11,7 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,3 123,0 133,6 123,6 132,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 9,0 8,8 8,7 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 13,1 14,3 12,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,7 18,0 14,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 568 18 164 18 097 21 632 20 805
Undervisningstimer totalt per elev 71 61 56 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no