Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gamle Ullerål/honerud skole (UTGÅTT)
Sagaveien 32
3515 HØNEFOSS
Org.nr 975320170
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringerike kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,6
Antall elever per årsverk til undervisning 1,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 50,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 212
Undervisningstimer totalt per elev 369
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no