Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Galterud skole
Solsvingen 80
3034 DRAMMEN
Org.nr 975296733
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 23,3 23,7 25,9 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,8 14,3 13,1 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 187,0 119,2 118,8 135,6 258,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 11,2 10,6 8,5 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 19,7 19,0 17,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 21,0 20,4 18,6 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 97,4 95,0 83,9 88,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 984 13 757 13 646 14 894 15 387
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 46 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no