Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gakori skole
Gakoriveien 30
9512 ALTA
Org.nr 975299473
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 30,7 29,6 27,4 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,8 12,0 12,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,7 92,1 116,5 121,1 162,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 10,8 8,8 9,0 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,1 12,2 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,9 15,5 16,4 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 96,2 95,9 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 009 19 072 18 731 17 886 17 006
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 62 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no