Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Kommunenr 1940
Alle grunnskoler med adresse i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 31,5 36,4 34,1 38,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,5 6,3 6,3 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 54,9 52,9 58,2 57,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 12,0 10,9 9,9 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,4 7,0 7,2 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 9,0 7,7 7,4 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,4 8,7 9,7 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 93,1 87,9 88,1 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 393 19 805 23 667 22 239 25 171
Undervisningstimer totalt per elev 93 95 113 113 125
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no