Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fyrstikkalleen skole
Fyrstikkalléen 21
0661 OSLO
Org.nr 995821664
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,2 40,2 42,0 28,3 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,8 10,1 14,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 1 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,4 141,1 191,2 311,4 104,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 6,7 4,9 4,4 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,3 13,7 19,5 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,2 19,2 24,4 24,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,4 24,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 100,0 97,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 495 25 495 25 354 17 442 17 499
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 65 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no