Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fyrstikkalleen skole
Fyrstikkalléen 21
0661 OSLO
Org.nr 995821664
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,3 40,2 40,2 42,0 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 10,1 9,8 10,1 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,5 107,4 141,1 191,2 311,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 9,1 6,7 4,9 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 13,7 13,3 13,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 18,8 18,2 19,2 24,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 100,0 97,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 857 25 495 25 495 25 354 17 442
Undervisningstimer totalt per elev 46 65 67 65 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no