Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 0831
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,3 17,6 21,7 22,1 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,8 8,7 8,8 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 32,0 42,4 27,5 33,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 30,3 18,4 28,5 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 13,0 9,4 10,0 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 11,0 11,0 9,8 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,9 12,6 13,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 75,0 94,4 92,4 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 296 11 186 13 838 13 927 14 258
Undervisningstimer totalt per elev 75 65 82 81 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no