Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 21,7 22,1 23,4 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 8,7 8,8 8,6 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,0 42,4 27,5 33,2 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,3 18,4 28,5 22,3 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 9,4 10,0 9,6 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 11,0 9,8 10,1 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 12,6 13,8 13,8 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,0 94,4 92,4 98,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 186 13 838 13 927 14 258 14 209
Undervisningstimer totalt per elev 65 82 81 82 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no