Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fygle skole
Ramsvikveien 5
8370 LEKNES
Org.nr 975288641
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestvågøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,9 11,0 15,0 14,2 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 13,2 10,1 10,8 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,2 103,1 65,9 65,0 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 11,9 13,9 15,6 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 13,2 10,2 11,0 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 14,8 10,8 13,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 854 7 551 10 098 9 908 9 282
Undervisningstimer totalt per elev 64 56 74 68 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no