Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fusa ungdomsskule
Brakabygda 33-34
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 975281981
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 089
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no