Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fusa ungdomsskule
Brakabygda 33-34
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 975281981
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 15,2 19,0 19,4 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 14,1 11,4 11,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3 56,6 63,7 225,3 197,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 22,4 15,2 4,3 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 19,2 15,5 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 24,0 19,9 21,8 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 100,0 100,0 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 680 8 968 10 559 10 849 12 069
Undervisningstimer totalt per elev 50 46 57 58 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no