Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fusa ungdomsskule
Brakabygda 33-34
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 975281981
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 19,0 19,4 20,6 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 11,4 11,3 10,0 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 63,7 225,3 197,8 79,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 15,2 4,3 4,5 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 15,5 15,4 13,7 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,0 19,9 21,8 20,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 89,3 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 968 10 559 10 849 12 069 10 089
Undervisningstimer totalt per elev 46 57 58 66 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no