Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fusa skule
Gjerdevegen 40
5641 FUSA
Org.nr 875281992
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,8 7,3 6,3 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 9,2 9,5 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,4 59,6 31,0 35,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 16,3 27,3 25,5 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 10,8 9,6 9,9 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 15,2 9,9 10,4 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,8 97,7 83,0 86,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 820 3 823 4 987 4 362 4 446
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 80 78 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no