Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fusa kommune
Kommunenr 1241
Alle grunnskoler med adresse i Fusa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 54,9 54,6 59,9 61,6 62,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,1 10,0 9,7 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 12 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 48,9 46,2 52,7 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 20,8 19,5 16,5 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,1 9,9 9,4 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 19,2 15,5 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,3 13,4 14,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 97,3 97,0 93,3 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 36 151 35 785 38 797 39 681 40 581
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 72 74 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no