Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Furuset skole
Furusetveien 15
1053 OSLO
Org.nr 974589761
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 27,6 26,7 28,4 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,6 11,7 12,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,7 112,3 73,6 104,9 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 9,4 14,5 11,4 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,7 12,9 14,0 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 17,2 17,8 18,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,5 88,1 90,1 96,2 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 470 18 697 17 953 19 747 19 551
Undervisningstimer totalt per elev 61 64 63 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no