Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Furuset skole
Furusetveien 15
1053 OSLO
Org.nr 974589761
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 26,7 28,4 28,8 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,7 12,8 12,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,3 73,6 104,9 52,7 90,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 14,5 11,4 21,6 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,9 14,0 13,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,8 18,1 16,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 90,1 96,2 91,0 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 697 17 953 19 747 19 551 20 839
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 58 60 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no