Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Furulunden skole
Bankeveien 4
4514 MANDAL
Org.nr 973837427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lindesnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,6 36,7 34,6 37,7 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 15,0 16,2 14,4 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 17 12 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5 58,1 28,6 41,0 70,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 22,6 50,4 32,5 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 16,3 17,6 15,6 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,2 3,9 4,7 2,5 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,6 17,4 17,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 4,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 432 23 550 22 488 25 524 29 051
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 45 51 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no