Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Furnes ungdomsskole
Gjerluvegen 150
2320 FURNES
Org.nr 975270556
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 32,5 32,3 31,2 34,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,7 9,8 10,3 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,9 52,1 41,8 46,2 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 17,2 21,8 19,9 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 13,3 13,1 13,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,7 15,4 16,9 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,2 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 385 19 778 19 664 18 393 20 433
Undervisningstimer totalt per elev 70 68 67 64 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no