Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fuglenes skole
Tromsveien 14
9601 HAMMERFEST
Org.nr 974601710
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,9 18,5 19,2 19,2 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,1 11,7 11,5 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 64,1 71,2 119,4 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 16,4 13,5 8,3 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,1 11,9 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,2 14,0 13,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 82,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 559 11 987 11 675 12 315 11 115
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 63 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no