Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fuglenes skole
Tromsveien 14
9601 HAMMERFEST
Org.nr 974601710
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,7 17,9 18,5 19,2 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,4 12,1 11,7 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,7 48,8 64,1 71,2 119,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,6 24,0 16,4 13,5 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,5 12,1 11,9 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 14,9 14,2 14,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 82,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 761 12 559 11 987 11 675 12 315
Undervisningstimer totalt per elev 54 60 61 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no