Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frydenlund skole
Tårnveien 3
8516 NARVIK
Org.nr 975286363
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,9 47,9 40,2 35,8 37,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 9,8 11,0 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 303,8 135,1 190,4 200,5 175,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,0 6,0 5,2 5,6 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 10,0 11,2 12,6 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,1 13,8 15,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,0 100,0 100,0 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 707 29 355 26 675 24 096 24 837
Undervisningstimer totalt per elev 65 75 67 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no