Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frydenlund skole
Frydenlundvegen 8
2414 ELVERUM
Org.nr 975273261
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 23,3 25,7 26,6 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,4 15,6 14,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,7 123,0 115,3 100,9 183,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 12,3 12,2 13,0 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,7 15,9 14,7 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 18,8 18,6 17,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 100,0 97,6 100,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 818 15 974 17 166 17 917 12 996
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 48 51 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no