Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frydenlund skole
Frydenlundvegen 8
2414 ELVERUM
Org.nr 975273261
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 23,1 23,3 25,7 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,5 16,4 15,6 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,9 111,7 123,0 115,3 100,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 13,6 12,3 12,2 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 16,7 16,7 15,9 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 19,1 18,8 18,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 98,6 100,0 97,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 004 15 818 15 974 17 166 17 917
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 45 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no