Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frydenlund barneskole
Astrid Skares Vei 72
3474 ÅROS
Org.nr 973747010
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 18,9 20,4 21,1 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 17,1 14,9 14,5 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,7 97,7 87,9 108,9 69,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 15,8 15,8 12,3 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 17,0 15,0 14,5 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 20,5 18,6 20,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 95,0 96,8 92,5 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 12 008 12 616 14 036 14 364 14 250
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 50 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no