Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frydenhaug skole
Frydenhaugveien 30
3041 DRAMMEN
Org.nr 976823397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 43,0 41,8 40,3 40,6
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 23 24 23 26
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 3,2 3,7 3,6 3,6 3,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 63,5 53,6 56,6 57,2 64,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 2,7 2,5 2,7 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,5 89,4 78,7 83,3 83,1
Lærertimer som gis til undervisning 25 459 27 902 27 540 26 061 26 112
Undervisningstimer totalt per elev 322 324 320 314 326
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no