Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frydenberg skole
Frydenbergveien 46b
0575 OSLO
Org.nr 996377210
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,4 38,3 38,1 41,2 42,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,3 14,5 14,4 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 4 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,3 83,4 119,1 120,9 73,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 14,6 10,4 10,4 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,2 18,3 19,8 19,3 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 22,7 25,1 25,1 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 97,8 98,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 279 23 030 21 370 23 757 25 023
Undervisningstimer totalt per elev 53 49 45 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no