Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fryal skole - Avd skole
Randsfjordvegen 207
2860 HOV
Org.nr 975273768
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søndre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 24,6 25,0 25,0 24,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,8 11,1 10,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,8 68,9 72,4 65,5 235,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 15,4 13,9 14,4 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,0 11,3 10,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 13,7 12,9 11,4 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 81,3 61,7 90,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 205 16 359 16 787 16 728 15 590
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 67 71 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no