Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frosta skole
Alstadvegen 133
7633 FROSTA
Org.nr 975279480
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Frosta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 31,7 30,3 30,3 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,2 11,8 11,3 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 8 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,2 41,0 38,4 37,1 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 23,9 26,2 26,8 26,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,6 13,3 12,6 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 13,5 12,5 12,9 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,7 18,1 15,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 208 18 132 18 409 18 974 18 674
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 60 63 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no