Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frosta kommune
Kommunenr 5036
Alle grunnskoler med adresse i Frosta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 31,8 31,7 30,3 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,7 12,2 11,8 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 48,2 41,0 38,4 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 21,3 23,9 26,2 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,9 13,6 13,3 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 16,9 13,5 12,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,9 16,7 18,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 919 18 208 18 132 18 409 18 974
Undervisningstimer totalt per elev 59 56 58 60 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no