Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frol ungdomsskole (UTGÅTT)
7600 LEVANGER
Org.nr 976976053
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 653
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no