Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frol barneskole
Skolevegen 29
7604 LEVANGER
Org.nr 915644759
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,6 48,4 48,6 45,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,9 12,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 16 18 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7 33,6 30,6 31,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 33,4 36,5 38,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,6 12,6 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,5 2,5 2,5 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 19,2 18,3 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 065 31 079 33 265 30 153
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 61 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no