Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frogner skole (UTGÅTT)
Trondheimsveien 364
2016 FROGNER
Org.nr 975272761
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 18,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 22 543
Undervisningstimer totalt per elev 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no