Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frogner skole (UTGÅTT)
Trondheimsveien 364
2016 FROGNER
Org.nr 975272761
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Frogner skole (UTGÅTT) 32,8 34,8
Sørum kommune 192,9 198,0 205,0 202,9 222,9
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Frogner skole (UTGÅTT) 18,8 18,9
Sørum kommune 14,1 14,0 13,8 14,4 13,4
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Frogner skole (UTGÅTT) 4 6
Sørum kommune 35 36 35 33 31
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Frogner skole (UTGÅTT) 151,9 100,5
Sørum kommune 69,0 66,6 71,4 77,4 85,4
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Frogner skole (UTGÅTT) 11,0 16,4
Sørum kommune 18,0 18,4 17,0 16,3 13,8
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Frogner skole (UTGÅTT) 18,6 19,1
Sørum kommune 15,5 15,3 14,7 15,3 14,2
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Frogner skole (UTGÅTT) 0,0 0,0
Sørum kommune 15,3 15,4 16,0 16,8 16,0
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Frogner skole (UTGÅTT) 19,1 20,3
Sørum kommune 19,0 18,9 18,6 19,4 17,6
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Frogner skole (UTGÅTT)
Sørum kommune 16,2
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Frogner skole (UTGÅTT)
Sørum kommune 17,4
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Frogner skole (UTGÅTT)
Sørum kommune 19,8
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Frogner skole (UTGÅTT) 94,4 93,2
Sørum kommune 93,9 93,3 91,6 87,8 90,1
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Frogner skole (UTGÅTT) 21 740 22 543
Sørum kommune 121 276 123 690 128 525 127 503 139 454
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Frogner skole (UTGÅTT) 40 39
Sørum kommune 51 51 52 50 53
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no