Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frogner skole (UTGÅTT)
Trondheimsveien 364
2016 FROGNER
Org.nr 975272761
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 18,8 18,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 151,9 100,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 19,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 740 22 543
Undervisningstimer totalt per elev 40 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no