Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frogner skole og Kultursenter
Trondheimsveien 362
2016 FROGNER
Org.nr 916871422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 60,5 64,3 72,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 16,6 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 181,2 162,9 144,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 8,9 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 17,5 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,4 20,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 21,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 91,3 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 37 581 39 660 44 940
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no