Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Frøystvet skole (UTGÅTT)
Kråkefjellveien 1 A
3274 LARVIK
Org.nr 974584565
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier (UTGÅTT)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 18,3 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,5 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,5 97,9 82,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 12,8 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,4 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,1 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 113 12 560 10 982
Undervisningstimer totalt per elev 53 55 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no